Oct 18, 2008

Marathon Efrog Newydd 2008 - New York Marathon 2008On 2 November 2008 Iwan Williams from Llandysul, Wales, will take part in the New York Marathon for the benefit of Tŷ Hafan, the Children's Hospice in South Wales, and the Welsh football supporters Gol! Appeal (offline donations to Gol! only). Tŷ Hafan helps children who suffer from serious medical conditions, and provides respite and support for their families. These children are not expected to live past their teenage years. Please visit the Ty Hafan website for further information.

If you would like to sponsor Iwan, please visit www.justgiving.com/iwanwilliams - if possible, please give generously; it costs £2.5 million to run Tŷ Hafan every year, so every penny counts!! Thank you!

Ar 2 Tachwedd 2008 fe fydd Iwan Williams o Landysul, Cymru, yn rhedeg Marathon Efrog Newydd er budd Tŷ Hafan, Hosbis i blant yn Ne Cymru, a Apel Gol!, elusen cefnogwyr pel droed Cymru (rhodd 'offline' i Gol! yn unig). Mae Tŷ Hafan yn helpu plant sy'n dioddef o salwch difrifol, ac yn rhoi seibiant a chymorth i'w teuluoedd. Nid oes disgwyl i'r plant yma fyw tu hwnt i'w harddegau. Ewch i wefan Ty Hafan am fwy o wybodaeth.

Os hoffech noddi Iwan, yna ewch i www.justgiving.com/iwanwilliams os gwelwch yn dda - rhoddwch yn hael os fedrwch; mae Tŷ Hafan yn costio £2.5 miliwn i'w redeg yn flynyddol, felly mae pob ceiniog yn helpu!! Diolch yn fawr!

Popular Posts