Jul 5, 2009

Llangollen International Musical Eisteddfod: 6th - 12th July 2009 ( Schedule)


For one week, in one town, over fifty countries gather for one of Wales’ most unique experiences. This July over 50,000 performers and festival goers from all over the world will visit Llangollen International Musical Eisteddfod in the picturesque Dee Valley, North Wales. This cool and cultural event, considered as 'Wales’ gift to the World' was established in 1947 to promote peace and goodwill between nations through music and dance. Still thriving today Llangollen Eisteddfod has become one of the world’s most colourful festivals. During each themed day the festival field is a hive of activity with main stage competitions, outside stage performances, workshops, and impromptu singing and dancing from every corner of the world, in national and regional costume. The evening Gala concerts over the years have attracted some of show-business’ biggest names such as Pavarotti, Michael Ball, Elaine Page, Domingo, Katherine Jenkins and Dame Shirley Bassey. This year is no exception with concerts by Faryl Smith, Barbara Dickson, Sir Willard White, Blake, Natasha Marsh, and even The Music of James Bond, with guest stars including Honor Blackman, aka Pussy Galore! What a cocktail...Prepare to be shaken and stirred! Join the rest of the world, join the party. For more information, telephone 01978 862001 or visit the website at www.llangollen2009.com

Am un wythnos, mewn un dref, daw pobl o dros 50 gwlad ynghyd ar gyfer un o ddigwyddiadau mwyaf unigryw Cymru. Ym mis Gorffennaf, daw 50,000 o berfformwyr ac ymwelwyr o bedwar ban byd i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn Nyffryn Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Mae’r digwyddiad cŵl a diwylliannol hwn, a gaiff ei ystyried fel ‘anrheg Cymru i’r Byd’, ei sefydlu ym 1947 i hybu heddwch ac ewyllys da rhwng cenhedloedd trwy gerddoriaeth a dawns. Mae Eisteddfod Llangollen yn mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn yn un o wyliau mwyaf lliwgar y byd. Ceir thema benodol i bob diwrnod ac yn ystod pob diwrnod mae maes yr ŵyl wastad llawn bwrlwm gyda chystadlaethau ar y brif lwyfan, perfformiadau ar y maes, gweithdai, canu a dawnsio byrfyfyr o bedwar ban byd mewn gwisgoedd traddodiadol. Mae cyngherddau Gala a gaiff eu cynnal gyda’r nos wedi denu enwau mwyaf y byd adloniant megis Pavarotti, Michael Ball, Elaine Paige, Domingo, Katherine Jenkins a Dame Shirley Bassey. Mae eleni hefyd yn sicr o syfrdanu gyda chyngherddau gyda Faryl Smith, Barbara Dickson, Syr Willard White, Blake, Natasha Marsh, ac hyd yn oed Cerddoriaeth James Bond, ymhlith y gwesteion arbennig bydd Honor Blackman, sef Pussy Galore! Am goctel ffrwydrol! Ymunwch â gweddill y byd, ymynwch yn yr hwyl. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01978 862 001 neu ewch i’r wefan www.llangollen2009.com


Bookmark and Share

Popular Posts