Oct 27, 2008

A Night No Rebel Should Miss - Press Release - Dafydd Iwan with The Wolfe Tones

29,30 and 31st OCTOBER


NEWS! Special Guest Appearance
Dafydd Iwan to sing 'iconic song' with the Wolfe TonesPlaid Cymru president Dafydd Iwan will join the Wolfe Tones live on stage at Caernarfon's Galeri in a performance of the iconic song Fields of Athenry on Wednesday 29th October. The late Ray Gravell - a keen Wolfe Tones fan - implored Dafydd to translate the song into Welsh after presenting him with a Tones CD. Dafydd¹s rendition Esgair Llyn - a ballad about the relentless devastating depopulation of rural Wales - has become one of the most popular songs at his gigs across the country.
The Wolfe Tones have just completed a stunning Irish tour ending with a massive gig in Belfast last night before a packed audience of 1800.A handful tickets have just been released for Caernarfon - Contact Galeri Caernarfon direct.

You can still order online today and remaining tickets for other venues will be sold at the meet and greets in Harry's Bar in Aberystwyth at 5.30 pm and the Park Inn at 5.30pm on Friday

Tickets for the Cardiff concert (now less than 40 left) on Friday 31st October can be bought from Noel at the Cayo Arms, Cathedral Road (call first on 07968031965) and those attending are reminded that the entrance to the Millennium Suite at the Millennium Stadium is via GATE 7 (see map on website).

The band when on the road can be contacted on 07837510717

Cost: £20 + £1 p&p. online

£25 on the door (subject to availability)

Support Band: Henry Marten's Ghost

About the Wolfe Tones
Known for their uncompromising portrayal of Ireland¹s troubled history, the Wolfe Tones repertoire features some of the great classical rebel songs and ballads in addition their own stirring compositions, celebrating the deeds of the heroic men and women who gave their lives for their country's freedom.

Any evening with the Wolfe Tones will be a rousing, uplifting and electrifyingly emotional experience with music and song which goes straight to the heart.

VISIT THE WEBSITE FOR MORE INFO
Phone Orders : 07837 510 717

Peidiwch da chi a cholli'r cyfle i weld un o fandiau mwyaf Iwerddon yma yng Nghymru.

Nosweithiau na ddylid eu colli 29ain 30ain a 31ain o Hydref.

Newyddion! Gwestai Arbennig Iawn!
Dafydd Iwan i ganu y gân eiconig Athenrye gyda’r Wolfe Tones yng Nghaernarfon .

Fe fydd Llywydd Plaid Cymru Dafydd Iwan , yn ymuno â’r Wolfe Tones yn fyw ar lwyfan y Galeri yng Nghaernarfon nos Fercher y 29ain o Hydref i gyd-ganu y gân eiconig Fields of Athenrye .

Bu y diweddar Ray Gravell – dilynwr brwd o’r Wolfe Tones – yn ymbil ar Dafydd i addasu’r gân i’r Gymraeg, ar ôl cyflwyno CD ô’r grwp I’r canwr gwerin poblogaidd. Bellach mae fersiwn Dafydd
ô’r gân Esgair Llyn – baled ynglyn â di-boblogi gwledig – yn un ô’r caneuon mwya poblogaidd gyda chynulleidfaeodd led-led Cymru.

Neithiwr daeth taith Wyddelig hynod o lwyddiannus y Wolfe Tones i ben yn Theatr Water Front Belfast, gyda thros 1800 ar eu traed ar ddiwedd y noson .


Mae’na lond dwrn yn unig o docynnau newydd eu rhyddhau gan y Galeri ar gyfer y nos Fercher a gellir eu prynu’n uniongyrchol o’r theatr fan hyn

Gellir dal i archebu tocynnau ar gyfer nosweithiau eraill y Wolfe Tones yr wytyhnos ‘ma fan hyn fan hyn ac bydd unrhyw docynnau sy’n weddill yn cael eu gwerthu gan y band yn uniongyrchol i’r cyhoedd yn Harry’s Bar yn Aberystwyth am 5.30 nos Iau - neu yn y Park Inn yng Nghaerdydd am 5.30 nos Wener .

Mae na lai na 40 o docynnau ar gyfer Caerdydd ar
ôl, a rhwng nawr a dydd Gwener gellir eu prynu gan Noel yn nhafarn y Cayo Arms yn Heol y Gadeirlan Caerdydd ( ffoniwch cyn galw 07968031965). Gyda llaw cofiwch mai trwy Giat 7 y mae cael mynediad i Swît y Milleniwm yn Stadiwm y Milleniwm (gweler map)

Tra ar y ffordd gellir cysylltu a’r band drwy ffonio 07837510717.
Pris Tocynnau: £20 + £1 p&p ar y We

£25 wrth y drws ar y noson (os bydd rhai ar
ôl)Fields Of Athenry ( YouTube )
Dropkick Murphys - Fields of Athenry ( YouTube )
The Wolfe Tones - Come Out Ye Black And Tans ( YouTube )
Yma O Hyd - Dafydd Iwan ( YouTube )
Popular Posts